Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

85.313(4Укр)67
Г70          Городецька, О. В.
    Українська музика 60-х років ХХ століття у контексті цілісності епохи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.: Спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво" / Городецька Оксана Валентинівна ; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2009. – 19 с.


ББК 85.313(4Укр)6

        Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
чз№3 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'