Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

85.310.51
Д21          Дашевська, О. В.
    "Чиста музика" та естетика додекафонії А. Шенберга. А. Шенберг та В. Кандинський [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавств.: Спец.26.00.01 "Теорія та історія культури" / Дашевська Олена Валентинівна ; НМА України ім. П. І. Чайковського. – К., 2008. – 20 с.


ББК 85.310.51

        



Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
чз№3 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0





 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'