Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

792.82
Г14          Гайдук, Н. В.
    Багатогранність культури балетного мистецтва [Текст] / Н. В. Гайдук
    // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практичної конф ., м. Київ, 18 травня 2018 р. / ред. кол. В. Г. Чернець (голова) та ін. – К. : НАКККіМ, 2018. – С. 52-56. – Бібліогр. : 8 назв.


УДК 792.82

        


Є складовою частиною документа Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі [Текст] : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практичної конф ., м. Київ, 18 травня 2018 р. / ред. кол. В. Г. Чернець (голова) та ін. – 2018. – 180 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'