Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

784.071.2:[784.9:612.78
З-38          Захарченко, Г. Я.
    Вокально-виконавська майстерність : психофізичні аспекти розвитку співацького голосу [Текст] / Г. Я. Захарченко
    // Культурологічна думка : щорічник наук. праць / редк. Ю. П. Богуцький та ін. – К. : І-т культ. НАМ України, 2017. – № 12. – С. 165-171. – Бібліогр.: 19 назв.


УДК 784.071.2:[784.9:612.78

        


Є складовою частиною документа Культурологічна думка [Текст] : щорічник наук. праць / редк. Ю. П. Богуцький та ін. – 2017. – № 12. – 220 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'