Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

780.641.1/5:[78/09:37
Г94          Гуляй, Л. П.
    Флейтове мистецтво : проблема взаємодії музичного виконавства і освіти [Текст] / Л. П. Гуляй
    // Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХI століття : Зб. матеріалів Міжн. наук-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 25-26 квітня 2017 р. – К : НАКККіМ, 2017. – С. 252 - 254. – Бібліогр.: 2 назви.


УДК 780.641.1/5:[78/09:37

        
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'