Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

78.036.9:780.614.131-053.5
В68          Волошко, С. В.
    Блюз в сучасному українському дитячому репертуарі для гитари [Текст] / С. В. Волошко
    // Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХI століття : Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 25-26 квітня 2017 р. – К. : НАКККіМ, 2017. – С. 219-222. – Бібілогр.: 4 назви.


УДК 78.036.9:780.614.131-053.5

        
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'