Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

78.036.45:78
В26          Вежневець, І. Л.
    П. Елюар та Ф. Пуленк: символізм і психологізм музичних образів [Текст] / І. Л. Вежневець
    // Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХI століття : Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 25-26 квітня 2017 р. – К. : НАКККіМ, 2017. – С. 111-114. – Бібліогр.: 3 назви.


УДК 78.036.45:78

        
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'