Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

783(477)
З-87          Зосім, О. Л.
    "Stabat mater" в українській музичній культурі : від традиції до постмодерних пошуків [Текст] / О. Л. Зосім, А. А. Білодід
    // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство = International journal: Culturology. Philology. Musicology. – 2017. – Вип. І (8). – С. 110-121. – Бібліогр.: 20 назв.


УДК 783(477)

        


Є складовою частиною документа Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство = International journal: Culturology. Philology. Musicology [Текст] : зб. наук. праць / П. Е. Герчанівська (голова) та ін. – 2017. – Вип. І (8). – 232 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'