Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

004.4277.4
Д19          Заря, С. В.
    Музика як визначальний чинник ефективності телевізійного рекламного відеоролика [Текст] / С. В. Заря
    // Мистецтвознавчі записки. – 2013. – Вип. 24. – С. 163-174. – Бібліогр.: 12 назв.


УДК 004.4277.4

        
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'