Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

394.5-053.6(477.83/.86)"19
Д99          Дяківнич, Р.
    "Музика" як традиційна форма дозвілля молоді Опілля першої половини ХХ століття [Текст] / Р. Дяківнич
    // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 2. – С. 44-53. – Бібліогр.: с. 52-53.


УДК 394.5-053.6(477.83/.86)"19"

        
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'