Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

781.5:78.087
В67          Волкова, Г. В.
    Ритуальні стимули формування жанрових типологій (на прикладі Етюдів К.Шимановського) [Текст] / Г. В. Волкова
    // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2016. – № 3. – С. 76-79. – Бібліогр.: 19 назв. - англ. м.


УДК 781.5:78.087
ББК 85.31

        


Є складовою частиною документа Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв [Текст] : щоквартальний науковий журнал / редкол.: В. Д. Шульгіна (голова) та ін. – 2016. – № 3. – 112 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'