Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

85.31
В26          Вежневець, І.
    Психологізм музичних портретів Франсіса Пуленка [Текст] / І. Вежневець
    // Мистецька освіта і культура України XXI століття: євроінтеграційний вектор : Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції. – К. : НАКККіМ, 2016. – С. 231-234.


УДК 78.04
ББК 85.31

        
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'