Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

85.9
Г20          Гармель, О.
    Дума як символ у творчості Вірка Балея [Текст] / О. Гармель
    // Мистецька освіта і культура України XXI століття: євроінтеграційний вектор : Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції. – К. : НАКККіМ, 2016. – С. 182-183.


УДК 78.02:7.071.5
ББК 85.9

        
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'