Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

85.312(4Укр)
Г67          Горак, Я.
    Іван Франко та музика: аспекти контактів:[ І.Франко першим порушив питання про національний український музичний стиль] [Текст] / Я. Горак
    // Слово Просвіти. – 2016. – №25. – С.10.


УДК 78.03
ББК 85.312(4Укр)

        
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'