Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

85.32
Д30          Демещенко, В. В.
    Хореографічне мистецтво, як складова кінематоргафу [Текст] / В. В. Демещенко
    // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 19 травня 2016 р. – Київ : НАКККіМ, 2016. – С. 11-13.


ББК 85.32

        
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'