Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

85.325.7(4Фра)
В23          Ваш, Ю. В.
    Французька танцювальна музика епохи барокко для клавіра : специфіка виконання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.: Спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво" / Ваш Юлія Валентинівна. ; Національна муз. академія України ім. П. І. Чайковського. – К., 2012. – 16 с.


ББК 85.325.7(4Фра)

        Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
чз№3 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'