Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ

783
З-87          Зосім, О. Л.
    Богослужбова музика у сучасному музичному просторі України : літургічний аспект [Текст] / О. Л. Зосім
    // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2011. – Вип. XXVI. – С. 297-304.


УДК 783

        


Є складовою частиною документа Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Текст] : зб. наук. праць / редкол.: В. Г. Чернець (голова) та ін. – 2011. – Вип. XXVI. – 371 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'